Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

De Corpus Analyser is een hulpmiddel om 250 fysieke functies snel te analyseren. Met een test van een paar minuten weet u wat de prioriteit heeft. 
De Corpus Analyser Pro is een complex apparaat met een verbluffend eenvoudige gebruik! Eén minuut de hand-elektrode vasthouden levert een geweldige hoeveelheid informatie. Deze kan worden toegepast om u verder te ondersteunen met een op maat gemaakt behandelplan.


Wat wordt geanalyseerd?

De Corpus Analyser Pro is een hulpmiddel om 250 fysieke functies te analyseren. Een snelle, nauwkeurige en spectrale testmethode die elektromagnetische signalen gebruikt. Deze methode is niet belastend  en met deze methode wordt er vanaf de buitenkant van het lichaam gemeten. In slechts enkele minuten wordt het functioneren van het lichaam vanuit verschillende perspectieven van de energetische gezondheid in beeld gebracht. De testresultaten wordt in combinatie met de referentiewaarden  op een duidelijke manier weergegeven.

Door middel van meerdere energetische technieken wordt de lichaamsenergie getest en in ca. 40 functiegroepen op de computer of via een uitgebreid rapport weergegeven. Een geweldig instrument voor een eerste analyse als uitgangspunt voor een op maat gemaakt behandelplan 

Ook kunnen tekorten en overschotten snel worden opgespoord. 

Let op!!!

Dit is een andere methode en uitslagen kunnen afwijken van de uitslagen van (bloed)testen uit de reguliere zorg.
Een andere benadering, niet beter niet slechter maar ANDERS! 

Voorbeeld vitamine analyse rapport:

Hoe werkt Corpus Analyser?

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit een groot aantal cellen die in aanhoudende ontwikkeling, verandering, omschakeling en regeneratie zijn. De cellen vernieuwen zich continue door zelfdeling. In het lichaam van een volwassene vernieuwen zich 25 miljoen cellen in per seconde, de bloedcellen vernieuwen zich met een snelheid van ongeveer 100 miljoen per minuut.

Cellen bestaan, zoals alles op deze wereld, uit een kern met atomen, waarvan de geladen deeltjes, de elektronen, continu in snelle beweging zijn. Door het proces van celdeling en groei zendt iedere cel daarbij voortdurend elektromagnetische golven uit.

De elektromagnetische golven die door de mens worden uitgezonden, vertegenwoordigen de specifieke toestand van het lichaam en deze elektromagnetische golfsignalen zijn verschillend onder verschillende omstandigheden, zoals bij gezondheid of ziekte.


Bioresonantie geneeskunde heeft als uitgangspunt dat de meest fundamentele oorzaak van een ziekte het uittreden van elektronen buiten de atoomkern is die uiteindelijk tot verandering van de cellen en de organen leidt. Hierdoor veranderen ook de uitgezonden elektromagnetische golven van de atomen.

 

De frequenties van de bioresonantie worden door natuurgeneeskundigen in relatie gebracht met diverse organen en lichaamssystemen. Dit is empirisch bepaald (onderzoek dat gebaseerd is op ervaring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van directe of indirecte waarnemingen, dit in tegenstelling tot theoretische, filosofische en rationele wetenschappen). Uit de response van het lichaam kan men uit deze relaties een conclusie trekken van de conditie van de lichaamssystemen. In een database worden deze resonanties gekoppeld. 

 

De uitslag van de metingen is geen vervanging van de diagnose en/of therapie door een arts of therapeut! Hoe indrukwekkend de resultaten van frequentietherapie ook zijn is de aangeboden apparatuur niet bedoeld als vervanging van een zorgvuldige medische verzorging en uitsluitend een aanvulling op het genezingsproces. De aangeboden methode is gebaseerd op analyse- en therapieprocedures, die over het algemeen geen relatie hebben met de erkende methodes van de reguliere geneeskunde. 

Disclaimer: Ik ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals, ik zal nooit een medisch advies uitbrengen of medische diagnose stellen. De behandelingen zijn niet ter vervanging van maar kunnen een uitstekende aanvulling zijn op (medische) reguliere zorg.

Patricia Stamm'ler | Ruyghweg 11 | 1781 DA DEN HELDER | 06-53531697 | info@Dayala.nl | Rabobank: NL 54 RABO 0330692453 | KvK: 37108650 | BTW ID: NL002090264B71 (2020)