Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tarieven Natuurgeneeskundig consult  2020 (BTW vrijgesteld)

Consult 50 minuten                  €    70,00
Consult bioresonantie Asyra  €  100,00
Consult Fotonentherapie       45 minuten €    75,00 
Fotonen therapie traject  5 x 45 minuten €  350,00
Acces Bars behandeling €    70,00
Corpus bio scan meting  €    70,00
Orthomoleculair Voedingsadvies €    75.00


Afhankelijk van de inhoud van uw afgesloten aanvullende ziektekostenverzekering,

worden mijn behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

 • Check hier of uw zorgverzekering een vergoeding geeft.   

 • Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG en koepelorganisatie RBCZ

 

 

 

 

 

 

 

   

VBAG Licentie          

:2.090839A

AGB zorgverlenerscode

 

AGB praktijkcode 

 

RBCZ        

:911393R

KB 

:0907.0728

CBP  

:M1408662

  

Wist u dat:

 • u vrij bent om een aanvullende verzekering elders af te sluiten, zonder dat u een basisverzekering afsluit?

 • Dat vele verzekeraars u de mogelijkheid bieden deze zelfs midden in het jaar af te sluiten?

 • Vele zorgverzekeraars in de maand januari hier geen enkel probleem van maken?

  Zoek naar aanvullende verzekeringen die uw wens tot vrije keus wel respecteren. 

   

  Praktijkvoorwaarden/Behandelovereenkomst:

  Vertrouwelijkheid van de consulten:

 • Therapeut is gehouden aan de beroepscode van de VBAG en RBCZ.

 • Therapeut werkt derhalve in dienst van de belangen van de cliënt

 • Cliënt verplicht zich middels het anamneseformulier relevante informatie te verstrekken

 • Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

            

            Afspraken:

 • Consult/Behandeling zijn op persoonlijke afspraak.

 • Consult/Behandeling duurt 50 minuten mits anders is afgesproken,

 • wanneer deze tijd overschreden wordt zal dit evenredig in rekening worden gebracht.

 • Cliënt dient vooraf geïnformeerd te worden over de kosten per consult/behandeling.

 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, 
  waaraan telkens voorafgaand een gesprek plaatsvindt.

 • Cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) te annuleren, 
  wanneer cliënt door omstandigheden verhinderd is.

 • Bij annulering binnen 24 uur wordt 50% in rekening gebracht.
  (met uitzondering van overmacht, bv ziekenhuis opname of een overlijdensgeval, etc)

 • Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder annulering wordt vanwege
  de gereserveerde tijd 100% van het consult per factuur in rekening gebracht.

 • Bij ziekte op de dag van de afspraak ziek, dan afspraak gaarne zo vroeg mogelijk afmelden.


  Kosten en betaling:

  De actuele tarievenlijst per consult staat vermeld op de website en dient zichtbaar in de praktijk aanwezig te zijn.
  Betaling dient direct na afloop van elk consult/behandeling contant te geschieden.
  Cliënt ontvangt na elk consult/behandeling een declaratie, welke kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar van cliënt.  

  Nazorg:

  Indien er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt wenst te bespreken, 
  biedt de therapeut de mogelijkheid aan om per mail vragen te stellen en zal deze mail binnen 24 uur beantwoorden.
  Wanneer cliënt wenst de therapeut telefonisch te spreken bestaat de mogelijkheid om een bericht in te spreken op de voicemail, 
  waarbij naam en telefoonnummer ingesproken dienen te worden, waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

  Beëindiging:

  Beëindiging van de therapie kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

  Klachten & Aansprakelijkheid:

  De therapeut heeft een collectieve alsmede een zelfstandige aansprakelijkheidsverzekering.
  Voor eventuele klachten over de consulten/behandelingen kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijke klachtenbureau.

 • Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden.
  Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt.
  Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteund VBAG u hierbij. 
  Via deze link komt u op de betreffende pagina: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

 

 

 

Patricia Stamm'ler | Ruyghweg 11 | 1781 DA DEN HELDER | 06-53531697 | info@Dayala.nl | Rabobank: NL 54 RABO 0330692453 | KvK: 37108650 | BTW ID: NL002090264B71 (2020)