Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Werkwijze


Het doel van de Natuurgeneeskundige therapie en het streven vanuit mijn visie is om in samenwerking met jou, een optimaal resultaat te behalen en dit te bewerkstelligen in een zo kort mogelijke tijd. De behandelingen die ik geef zijn toepasbaar bij kinderen en volwassenen. Ik benadruk graag dat mijn natuurgeneeskundige consulten de reguliere zorg niet vervangen, maar aanvullen.


Het  behandeltraject bestaat uit de volgende stappen:

 

Anamnese/intake formulier + gesprek

Het formulier kunt u hier downloaden of kan per mail worden toegezonden. 

Graag dit formulier zo volledig mogelijk invullen en naar mij terug mailen of naar mij opsturen.

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven,
ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.
Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.
Het toestemmingsformulier kunt u hier downloaden en meesturen met het ingevulde anamneseformulier 


Het eerste consult


Dit zal bestaan uit het doornemen van het formulier, waarbij er een inschatting van de aard, ernst en samenhang van de klachten/problemen/aandoeningen gemaakt zal worden. Er zal onderzoek en een  korte introductiebehandeling plaatsvinden, waarbij een volledig beeld wordt gevormd om een goed behandelplan op maat te kunnen maken. Tevens zal er een behandelovereenkomst worden aangegaan, waarvan de strekking hier vermeld staat. 

 

Consulten


Behandelingen waarin de verschillende werkvormen worden gecombineerd, met een op maat bepaalde behandelfrequentie en –tijdsduur.


(Tussentijdse) Evaluatie


Tussentijds en aan het einde van het behandeltraject, evalueren we de veranderingen en resultaat tot heden.

 

 

5 Natuurgerichte principes

 

Principe 1: Basis van leven is energie


Al mijn werkzaamheden zijn gebaseerd op het principe dat alles energie is.
Mijn werkzaamheden faciliteren energie op een hoger trillingsniveau welke ik aan mijn cliënt aanbied.
De lichaamsintelligentie van de cliënt maakt hier gebruik van om zichzelf te herstellen,
Alles is energie, dus daarmee de fundamentele basis van het leven.

 

Principe 2: Prikkeloverdracht.

Door de 2 regulatiesystemen van het menselijk lichaam te ondersteunen, t.w. het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, bereik je het hele lichaam.
Daar zenuwstelsel en hormoonstelsel betrekking hebben op het gehele menselijk lichaam, is prikkeloverdracht essentieel voor fysiek herstel en herstel van alle fysiologische systemen. Beide regulatiesystemen zijn via verschillende behandelvormen te balanceren, stimuleren.

 

Principe 3: Drainage.

Het wegnemen van toxische belasting d.m.v. energiewerk zorgt voor vermindering van geestelijke en stoffelijke verontreiniging waardoor fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch herstel eerder kan plaatsvinden. Wanneer d.m.v. het balanceren van de chakra´s en het wegnemen van blokkades in het meridiaanstelsel de energie stroom beter wordt geeft het ruimte voor herstel. Ook d.m.v. fysieke behandelingen zoals massages, stimuleer je de afvoer van afvalstoffen op stoffelijk niveau.

 

Principe 5: Voeding.

Tijdens mijn werk zowel healing als massage in welke vorm dan ook, probeer ik cliënt te voeden met kennis, waardoor er als vanzelf inzichten worden verkregen door cliënt zelf. Wanneer inzicht zich aandient zal dit het helingsproces op elk niveau ondersteunen.

 

Principe 5. De Psyche.

Tijdens en na de behandeling probeer ik o.a. door de 5 elementen leer inzicht te verschaffen in de patronen en daarmee vaak de oorzaak van het “ziek” zijn. Ik wil hiermee voorkomen dat de energie weer verstoord raakt en geef daarbij aan dat cliënt zelf verantwoordelijk is voor het doorbreken van deze patronen.

  

Patricia Stamm'ler | Ruyghweg 11 | 1781 DA DEN HELDER | 06-53531697 | info@Dayala.nl | Rabobank: NL 54 RABO 0330692453 | KvK: 37108650 | BTW ID: NL002090264B71 (2020)