Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 1. Heeft u Corona?  Ja/Nee
 2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja/Nee
 3. Heeft u nu één van deze verschijnselen; Hoesten, kuchen of niezen - Koorts - Kortademigheid? Ja/Nee
 4. Heeft u huisgenoten met één van  de bij punt 3 genoemde verschijnselen? Ja/Nee
 5. Bent u in thuisisolatie? Ja/Nee  
 6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking? Ja/Nee

Indien een 'Ja'dan wordt er niet behandelt of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op afstand (videobellen) gegeven. 

Indien alles met NEE te beantwoorden is dan graag de volgende vragen beantwoorden om te kijken of een verdere anamnese noodzakelijk is. 

 

 1. Heeft u een griepprik gehad? Ja/Nee
 2. Heeft u nu één van deze verschijnselen;
 • (neus)verkoudheid, of loopneus Ja/Nee
 • keelpijn Ja/Nee
 • onbekende hoofdpijn  Ja/Nee
 • onbekende moeheid Ja/Nee
 • onbekende diarree of buikklachten. Ja/Nee

Indien er op de laatste 2 vragen een 'Ja' is geantwoord dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico inschatting in samenspraak met elkaar. 

Indien alles NEE, dan is behandelen toegestaan. 

 

Patricia Stamm'ler | Ruyghweg 11 | 1781 DA DEN HELDER | 06-53531697 | info@Dayala.nl | Rabobank: NL 54 RABO 0330692453 | KvK: 37108650 | BTW ID: NL002090264B71 (2020)